Verklaring omtrent gedrag (VOG)

BC Trilan vindt de zorg voor een veilige (sport)omgeving voor iedereen en in het bijzonder voor minderjarigen essentieel. Er is geen ruimte voor agressie, intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. Dit geldt voor iedereen die bij onze vereniging betrokken is: spelers, vrijwilligers, begeleiders, trainers en bestuursleden. Voordat vrijwilligers als functionaris bij onze vereniging mogen aantreden, worden ze uitgebreid geïnformeerd over onder meer onze gedragsregels en moeten zij een actuele Verklaring omtrent het gedrag (VOG) overhandigen aan het Dagelijks Bestuur.

De Verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De VOG staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Onze vereniging conformeert zich aan de regels en richtlijnen die hieromtrent zijn opgesteld door de overkoepelende organisaties Badminton Nederland en NOCNSF. Deze informatie is te vinden op de website van het Centrum Veilige Sport Nederland, opgericht door NOCNSF: https://centrumveiligesport.nl/ of via de website van Badminton Nederland: https://www.badminton.nl/grensoverschrijdend-gedrag.

Het NOC*NSF zegt hierover: “Een VOG is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt”.

De VOG-verplichting

De kerncommissies -veelal de Jeugdcommissie en de Technische Commissie- van BC Trilan zorgen er voor dat:

  • onze gedragsregels zijn besproken met de betrokken persoon;
  • deze is ingelicht over de VOG;
  • dat de aanvraag voor een VOG in gang wordt gezet. 

Het aanvragen van de VOG is gratis. Zodra de VOG is afgegeven wordt deze overhandigd aan de secretaris. Hierna kan de betrokken persoon zijn/haar functie gaan uitoefenen. Het bestuur zorgt er voor dat de VOG’s veilig worden bewaard en dat er een actueel overzicht is van de personen binnen de vereniging die een VOG hebben en de datum waarop deze is afgegeven. Dit wordt vastgelegd in een apart hiervoor ingericht onderdeel binnen de ledenadministratie. Als iemand geen VOG wil aanvragen is dat een persoonlijke keuze. Je kunt dan alleen niet bij BC Trilan als functionaris actief worden. Dat geldt ook als er geen VOG wordt afgegeven door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ook dan kan de betrokken persoon niet beginnen met de activiteiten bij  BC Trilan. 

Hoe vraag ik een VOG aan?

BC Trilan is een goedgekeurde sportorganisatie die een gratis VOG voor je mag aanvragen. Wij vragen namens jou de VOG aan via NOC*NSF/Justis. Reken op een doorlooptijd van twee tot zes weken. De aanvraagprocedure bestaat uit drie stappen.

  • Stap 1.: Stuur een mail naar het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met het VOG-verzoek.
  • Stap 2.: Het secretariaat zet de aanvraag namens jou klaar via een portaal wat hiervoor beschikbaar is en waar BC Trilan als goedgekeurde sportorganisatie toegang toe heeft. Nadat wij het eerste deel hebben ingevuld, ontvang je via mail een link “Verzoek tot elektronische aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag door BC Trilan” met het verzoek om de aanvraag verder af te maken. Dit verloopt verder via DigiD, met aanvraagcode en geboortedatum. Als je screening is afgerond ontvang je binnen één tot vier weken bericht. Je ontvangt de VOG per post. Justis stuurt de VOG naar jou persoonlijk. 
  • Stap 3.: Nadat je de VOG hebt ontvangen stuur je de VOG naar het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.