Aannamebeleid

Bij het werven en aannemen van vrijwilligers voor de vereniging zal het volgende beleid worden gehanteerd:

  • Het voeren van een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur of betreffende commissie verantwoordelijke. 
  • Voor iedere vrijwilliger wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd. 
  • De vrijwilliger zal lid worden en daarmee onderworpen worden aan de tuchtrecht van Badminton Nederland. 
  • Het checken van referenties bij gecontracteerde vrijwilligers. 
  • Het overhandigen en laten onderteken van de gedragsregels. 

We beogen met dit aannamebeleid mensen met verkeerde bedoelingen te ontmoedigen om een functie binnen onze vereniging te ambiëren.