BC Trilan

For English, read below

De vereniging biedt liefhebbers uit Landgraaf en omstreken een groot scala aan mogelijkheden om de badmintonsport te beoefenen, zowel prestatief als recreatief. Doordat we vijf werkdagen per week gebruik maken van twee sporthallen binnen Landgraaf, is er altijd wel een geschikte locatie en een geschikt tijdstip te bieden. De sporthallen liggen in twee dorpskernen van Landgraaf. De badmintonliefhebber kan terecht als recreatiespeler en als competitiespeler. Competitiespelers nemen deel aan de, door Badminton Nederland georganiseerd regionale en landelijke competities. Recreanten kunnen deelnemen aan de interne en externe toernooien die gedurende het hele seizoen worden georganiseerd.

Omdat naast het beoefenen van de badmintonsport ook de gezelligheid van het verenigingsleven hoog in ons vaandel staat, organiseert de vereniging regelmatig activiteiten. Hierbij kan men denken aan het Jeugdkamp en het Kersttoernooi. Meer informatie over speeltijden, contributie en locaties is onder het kopje 'BC TRILAN' te vinden. Kom gerust eens langs op een van onze speelavonden en doe direct mee! Meer informatie inclusief de contactgegevens van het bijbehorende bestuurslid, vind u op de afzonderlijke pagina's van 'JEUGD', 'COMPETITIE' of 'RECREATIE'.

Wilt u meer informatie over BC Trilan, bezoek ons op één van onze speelavonden of neem contact op met het secretariaat.

Our club offers badminton players from Landgraaf area a wide range of opportunities to practice badminton on both ways, on the performance or recreational. We use two sports halls in Landgraaf, that’s why there is always a suitable location and convenient time to play, five working days a week. The halls are located in two of the three parts of Landgraaf. As a badminton player you can join our club as a competition player or just for a recreational intention. Competition players participate in regional and national competitions, organized by Badminton Nederland. Recreational players can participate in the internal and external tournaments organized throughout the season.

Because besides practicing the badminton sport the sociability is very important for our club, we organizes different activities throughout the season. One could think of the Youth Camp and the Christmas Tournament. More information about game times, contribution and locations is available under 'BC TRILAN'. Feel free to come along to one of our locations and join right away! More information, including the contact details of the relevant board member, can be found on the individual pages of 'YOUTH / JEUGD', 'COMPETITION / COMPETITIE' or 'RECREATION / RECREATIE'.

Would you prefer more information about BC Trilan, please visit us on one of our locations or contact our secretariat.